WYBÓR SPRZĘTU

Każdy kto zajmuje się pracą na wysokości w dostępie linowym lub w systemach podparcia znajdzie się w punkcie początkowym, czyli jakimi kryteriami się kierować przy wyborze sprzętu. Bez wątpienia jest to fundamentalny dylemat. Z jednej strony czynnik finansowy z drugiej strony wymagania. Przy wyborze należy kierować się następującymi kryteriami:

  • Normy europejskie określają wymagania bezpieczeństwa i wytrzymałości sprzętu, nie ma w nich mowy o komforcie czy wygodzie użytkowania, kierujmy się opiniami i ocenami użytkowników;
  • dodatkowe certyfikaty np UIAA lub innych organizacji podnoszą znacząco jego wiarygodność;
  • kierujmy się wyborem sprzętu popularnych  marek i stosowanego przez wielu użytkowników;
  • dokonajmy analizy potrzeb przy pomocy fachowca co do zakresu prac przy których będziemy używać sprzętu, jakie systemy ochrony będą wymagane;
  • zbyt skomplikowany i rozbudowany sprzęt często nie jest wykorzystywany we właściwym stopniu.

Skompletowanie podstawowego zestawu nie jest łatwe, ale solidna baza na wstępie do wykonywania prac jest możliwa do określenia.

Aby uniknąć nieporozumień fleksyjnych będę działalność zarówno technikami alpinistycznymi jak i mieszanymi technikami prac na wysokości nazywał wspólnie pracami wysokościowymi. A te możemy podzielić na:

PRACE NA WYSOKOŚCI Z RYZYKIEM UPADKU (zobacz nasz wpis)

PRACE W DOSTĘPIE LINOWYM (zobacz nasz wpis)

PRACE NA RUSZTOWANIACH/MOBILNYCH PODESTACH (zobacz nasz wpis)

Oczywiście ten podział nie jest do końca jednoznaczny, gdyż często prace wysokościowe to złożony zestaw różnych warunków środowiskowych i czynności determinujących zastosowanie odpowiednich środków oraz technicznych rozwiązań. Prezentowany sprzęt to tylko propozycja systematyzująca przeznaczenie poszczególnych rodzajów sprzętu do określonych prac.
Najważniejszym czynnikiem przy doborze sprzętu jest jasne określenie obszaru działania. Bez sprecyzowania planowanego zakresu prac możemy doprowadzić do śmiertelnego zagrożenia z powodu brak właściwego zestawu do ochrony życia podczas prac wysokościowych.
Sprzęt musi spełniać odpowiednie normy.