PRACE NA RUSZTOWANIACH/MOBILNYCH PODESTACH

Rusztowania powinny być budowane przez wyszkolonych i kompetentnych ludzi. Istnieje wiele organizacji, które zapewniają szkolenia dla bezpiecznego korzystania z rusztowań. Rusztowanie jest rozwiązaniem z bezpiecznym dostępem do pracy na wysokości. Wybrany typ rusztowania musi być odpowiedni do pracy, a następnie postawiony i zdemontowany przez osoby, które zostały przeszkolone i posiadają odpowiednie kompetencje. Osoby korzystające z rusztowań powinny byc przeszkolone w zakresie potencjalnych zagrożeń i środków ostrożności wymaganych podczas użytkowania.

Darek Porada