COVID-19 i dezynfekcja sprzętu

W odpowiedzi na liczne pytania dotyczące właściwej dezynfekcji sprzętu wspinaczkowego i ochrony osobistej wydaliśmy oficjalne oświadczenie poświęcone szczególnie koronawirusowi SARS-CoV-2.
ETANOL
W tej chwili najłatwiej dostępna dezynfekcja z zatwierdzonym działaniem destrukcyjnym przeciwko koronawirusowi w naszym regionie ma następującą zawartość: 83% denaturowanego 95% etanolu; 11,3% wody destylowanej, 4,2% 3% nadtlenku wodoru i 1,5% glicerolu. Liczne testy wielokrotnie zanurzanych tekstyliów w wyżej wymienionej cieczy z późniejszym suszeniem na powietrzu nie wykazały wykrywalnego zmniejszenia wytrzymałości. Niemniej jednak nie zalecamy nakładania wyżej wymienionych chemikaliów na sprzęt więcej niż 3 razy.
IZOPROPANOL
Ze względu na podobne właściwości i testy przeprowadzone przez niektórych producentów izopropanol lub alkohol izopropylowy można stosować do dezynfekcji o nieznacznym działaniu zwyrodnieniowym na narażone materiały.
Nie zalecamy stosowania żadnych środków chemicznych na sprzęcie więcej niż 3 razy.
GORĄCA WODA
Wyniki badań, opublikowane w dodatku do artykułu przez Chin A W H, Chu J T S, Perera M R A i in. Stabilność SARS-CoV-2 w różnych warunkach środowiskowych. Lancet Microbe 2020; opublikowane online 2 kwietnia, wskazują na wysoką wrażliwość wirusa na ciepło. Wirus nie jest wykrywalny po 30 minutach. w 56 ° C gorącej wodzie. W oparciu o badania „Wpływ odkażania patogenów na wytrzymałość liny wspinaczkowej i sprzętu uprzęży” przeprowadzone przez Departament Rolnictwa, Służby Leśnej, Krajowy Program Technologiczny i Rozwoju, możliwe jest podniesienie temperatury wody do 55 °C bez wpływu na wytrzymałość narzędzi tekstylnych.
Zalecamy stosowanie gorącej wody o temperaturze 55 forC do nieniszczącej dezynfekcji narzędzi poliamidowych lub poliestrowych lub elementów metalowych. To rozwiązanie nie dotyczy sprzętu wykonanego z HMPE (Dyneema®, Spectra®, Dynex® lub podobny)
MYDŁO DO RĄK
Singing Rock pozwala na stosowanie mydła do rąk o zakresie pH 5,5 i 8,5.
Zgodnie z wyżej wymienionym artykułem „Stabilność SARS-CoV-2 w różnych warunkach środowiskowych. Lancet Microbe 2020”, konieczne jest mycie sprzętu w wodzie o temperaturze 30°C mydłem przez co najmniej 15 minut w celu zniszczenia koronawirusa.
WIETRZENIE
SARS-CoV-2 można wykryć na niektórych gładkich powierzchniach w ciągu 7 dni od zanieczyszczenia zgodnie z „Stabilnością SARS-CoV-2 w różnych warunkach środowiskowych. Lancet Microbe 2020”. Dlatego zalecamy pozostawienie sprzętu na boku w dobrze wentylowanym miejscu z dala od wszelkich źródeł bezpośredniego ciepła na co najmniej 1 tydzień w celu dezynfekcji.
ROZCIEŃCZENIE NADMANGANIANU POTASU LUB SOLI AMONOWYCH
Chociaż Singing Rock zaleca stosowanie rozcieńczenia nadmanganianu potasu lub soli amonowych w instrukcjach obsługi, nie możemy zagwarantować pozytywnego działania dezynfekującego w stosunku do SARS-CoV-2 z powodu braku wiarygodnych badań naukowych. Dlatego Singing Rock nie zaleca stosowania wyżej wymienionych środków do dezynfekcji SARSCoV-2.

Wyżej wymienione rozwiązania dezynfekujące mają charakter doradczy. Singing Rock nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie sprzętu. Singing Rock sugeruje, że użytkownik musi sprawdzić swój sprzęt przed każdym użyciem. W przypadku wątpliwości dotyczących sprzętu, wycofaj go natychmiast.