ŚOI/PPE – definicja

Środki Ochrony Indywidualnej – inaczej wyposażenie ochronne (PPE) to każde urządzenie/przyrząd, noszony lub trzymany przez osobę w celu ochrony przed zagrożeniem/zagrożeniami zdrowia lub bezpieczeństwa.

  • Sprzęt zaprojektowany i wyprodukowany do noszenia lub trzymania przez osobę w celu ochrony przed jednym lub wieloma zagrożeniami dla zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika;
  • wymienne elementy wyposażenia, które są niezbędne do zachowania funkcji ochronnej;
  • systemy łączności/kontroli, dla urządzeń,  które nie są trzymane ani noszone przez daną osobę,
  • zaprojektowane elementy do łączenia sprzętu z zewnętrznym urządzeniem/elementem lub niezawodnym punktem kotwiczenia, które nie są przeznaczone do trwałego zamocowania i które nie wymagają mocowania przed użyciem np. taśmy/pętle stanowisko, zawiesia z liny stalowej.

Wymagania dla ŚOI

  • ŚOI przeznaczone do zapobiegania upadkom z wysokości lub ich skutkom muszą zawierać uprząż i system mocowań, które można połączyć z niezawodnymi, zewnętrznymi punktami kotwiczenia;
  • zaprojektowany i wyprodukowany w taki sposób, aby w przewidywanych warunkach użytkowania, minimalny pionowy upadek użytkownika był minimalny;
  • podczas użytkowania powinien zapobiegać kolizji z przeszkodami;
  •  siła hamowania nie może osiągać wartości progowej, która doprowadzi do obrażeń fizycznych użytkownika lub otwarcia lub pęknięcia któregokolwiek z elementów;
  • powinny być możliwie lekkiej konstrukcji, przyjazne dla użytkownika, z zachowaniem warunków wytrzymałości i skuteczności działania;
  • producent musi jasno określić w instrukcji sposoby mocowania elementów dla technik linowych jak i amortyzatorów pochłaniania energii.

Przykłady instrukcji użytkowania uprzęży, karabinków/łączników które dostarcza wraz ze sprzętem firma Singing Rock.

Darek Porada