Kontrola okresowa sprzętu do prac na wysokości

Singing Rock określa termin przydatności sprzętu do użycia w ścisłych ramach czasowych.

Zalecane kontrole użytkownika Singing Rock:
– przed każdym użyciem;
– co 3 miesiące szczegółowa kontrola.

Kontrole okresowe określone przez producenta:
– co 12 miesięcy przez producenta lub osobę upoważnioną przez producenta – do 2019 r włącznie;
– co 12 miesięcy przez kompetentną osobę (z wyjątkiem, gdy podano inaczej w instrukcji obsługi) – od 2019 roku

Zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-EN 365, i wymogami rozporządzenia UE 2016/425 (zastępującego dyrektywę UE 89/686 EWG), środki ochrony indywidualnej (SOI) chroniące przed upadkiem z wysokości (kategoria III klasyfikacji SOI) muszą być kontrolowane co najmniej raz na 12 miesięcy przez osoby kompetentne posiadające odpowiednie kwalifikacje.

  • Sprzęt wyprodukowany w 1992 roku, maksymalny czas użytkowania :

Produkty tekstylne (liny, taśmy i wyroby z lin i taśm) : 5 lat

Sprzęt metalowy: 10 lat

  • Sprzęt wyprodukowany w 2005 roku, maksymalny czas użytkowania :

Produkty tekstylne (liny, taśmy i wyroby z lin lub taśm, kaski) : 10 lat

Sprzęt metalowy: 10 lat

  • Sprzęt wyprodukowany w 2009 maksymalny czas użytkowania :

Produkty tekstylne (liny, taśmy i wyroby z lin i taśm, kaski) : 12 lat lub 10 lat od pierwszego użycia

Sprzęt metalowy: nielimitowany

  • Sprzęt wyprodukowany od 2015 roku maksymalny czas użytkowania :

Produkty tekstylne (liny, taśmy i wyroby z lin i taśm, kaski) : 15 lat lub 10 lat od pierwszego użycia

Sprzęt metalowy: nielimitowany

Poniżej przykładowe oznakowanie sprzętu zgodnie obowiązującymi zapisami normy.

Darek Porada