Identyfikacja osobista sprzętu – informacje

Sprzęt zakwalifikowany jako ŚOI i przeznaczony dla konkretnego użytkownika powinien być oznakowany w sposób trwały. Oznakowanie głównie służy do identyfikowania swojego sprzętu w sytuacji przechowywania w magazynie lub podczas prac w terenie.
Problem polega na tym, że większość znakujących swój sprzęt ma mizerną wiedzę i swoim postępowaniem doprowadza do sytuacji, gdzie uprawniony kontroler podczas przeglądu sprzętu eliminuje jego przydatność… Oznakowanie metalowych komponentów układu poprzez laserowe grawerowanie jest dopuszczalne. Inne sposoby jak „nadpiłowanie” korpusu lub wydrapanie ostrym przedmiotem jak i znakowanie numeratorem jest niedopuszczalne! Podczas kontroli sprzętu, tak „oznakowany” sprzęt nie zostanie dopuszczony do dalszego użytku.

Kaski robocze

Niezbędne zabezpieczenie głowy, często znakowane w sposób niewłaściwy. Wszelkie opisy markerem, naklejki na głównej skorupie kasku oraz inna twórczość graficzna eliminuje produkt z użycia. Wynika to  z nieznanego składu kleju lub markera i jego wpływu na wytrzymałość skorupy.Oznaczenia naklejkami nie dotyczą producenta – oryginalne naklejki są bezpieczne dla powłoki kasku. Poniżej dyskwalifikujące kask z użytku oznaczenia.

 

UWAGA !
Większość dostępnych kasków umożliwia ich znakowane w określonych miejscach, wskazanych przez producenta !

Przykład miejsc do znakowania lub naklejania naklejek bezpieczne dla skorupy kasku.

Uprzęże robocze i taśmy

Uprzęże są wykonane z materiałów, które są wrażliwe na czynniki chemiczne. Podobnie jak kaski, każda uprząż ma miejsca do oznaczania. Klasyczny marker „waterproof” mocno ingeruje w strukturę materiału, stąd zalecam oznakowanie albo na tzw. wszywce producenta, albo specjalnej metce do identyfikacji. Można stosować też markery dedykowane przez producenta w miejscach na zewnątrz uprzęży. Ale biorąc pod uwagę dociekliwość kontrolerów sprzętu mogą zakwestionować zasadność oznakowania – skąd mają pewność, że użyty był właściwy marker?

Znakowanie taśm podlega takim samym ograniczeniom jak uprzęże. Oznaczamy na wszytych fabrycznie metkach:

W jaki sposób ułatwić osobom które przeprowadzają kontrolę na obiekcie lub w miejscu wykonywania przez nas pracy? Można skorzystać z w/w metod opisywania w specjalnym miejscu lub skorzystać z naklejek. Wykonane z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne pozwalają na prostą identyfikację produktu, czy posiada przegląd czy też nie.

 

 

Darek Porada