Przydatne definicje oznaczeń : EN, CE, UIAA

Sprzęt używany do prac wysokościowych oraz do ochrony przed upadkiem z wysokości posiada wiele oznaczeń producenta. Warto wiedzieć, co poszczególne ikony, numery i znaczniki oznaczają.

EN Norma Europejska opracowana przez CEN, CENELEC lub ETSI. Powszechnie dostępna norma przyjęta przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN). W krajach należących do UE część krajowych norm są normami europejskimi np. PN-EN.

 symbol deklaracji producenta lub upoważnionego przedstawiciela, iż jego wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach dotyczących danego produktu (jednej lub wielu).

Międzynarodowa Federacja Związków Alpinistycznych. Prawie wszystkie produkty powstające w Europie, również sprzęt alpinistyczny objęto procesem normalizacyjnym. W wyniku prac Komisji Bezpieczeństwa UIAA powstały normy, które zostały przyjęte przez Europejski Komitet Normalizacyjny jako obowiązujące normy europejskie (EN). Przepisy Unii Europejskiej wprowadziły nakaz ich stosowania. Producent chcący wprowadzić swój produkt na rynek europejski musi poddać go badaniom w jednym z wyznaczonych laboratoriów. Produkt spełniający wymagania normy otrzymuje certyfikat (CE) i może być sprzedawany w krajach UE. Równolegle do zespołu norm europejskich istnieje zespół norm UIAA. Ubieganie się o certyfikat UIAA jest dobrowolne. Normy UIAA zawierają wszystkie wymagania norm europejskich, a także szereg dodatkowych wymagań bardziej restrykcyjnych niż normy CE.

Należy pamiętać, że oznakowanie sprzętu znakiem CE nie daje gwarancji, że ten sprzęt jest dobrej jakości lub niezniszczalny. Oznacza tylko, że jest wykonany zgodnie z wymogami stawianymi producentowi. Z informacji o kategoriach SOI/PPE wiadomo, że III kategoria nakłada na producenta określone wymagania. Renoma producenta + dołączona deklaracja zgodności daje prawo przypuszczać, że sprzęt jest godny zaufania.
Użytkownik zawsze musi przestrzegać instrukcji użytkowania opisanej przez producenta. Drogi na skróty nie ma. My odpowiadamy za swoje bezpieczeństwo, wymienione wyżej oznakowanie jest tylko i wyłącznie informacją o stosowaniu przez producenta właściwych procedur.

Darek Porada