Podstawowe informacje o Dyrektywie (UE) 2016/425

( pierwotna ŚOI 89/686 / EWG)

Prace wysokościowe/na wysokościach określane często jako techniki alpinistyczne lub usługi alpinistyczne to ogólnie przyjęte terminy dla czynności bardzo specyficznych. To rodzaj prac w trudno dostępnych miejscach związanych z wysokością, wykonywanych gdy zastosowanie środków technicznych jak rusztowania stacjonarne, rusztowania wiszące, zwyżki (podnośniki koszowe) jest niemożliwe lub nieopłacalne.

Techniki zabezpieczania i wykonywania prac, są zaadaptowane z technik alpinistycznych, jak zjazdy czy wychodzenie po linie /techniki alpinizmu jaskiniowego/.

Realizacja zadań w dziedzinach telekomunikacji, budownictwa, leśnictwa, energetyki, ratownictwa wysokościowego, czasami jest możliwa do wykonania wyłącznie przy zastosowaniu dostępu linowego i stosowania określonych technik alpinistycznych.

Techniki alpinistyczne w skrócie polegają na czynnym wykorzystywaniu lin i specjalistycznych przyrządów do zjazdów i podchodzenia.

Warto wiedzieć, że różnica pomiędzy usługami alpinistycznymi, a pracami na wysokości w ogóle, to fakt, że w technikach alpinistycznych wykorzystuje się liny i pozostały sprzęt nie tylko do asekuracji, ale przede wszystkim, jako formę rusztowania wiszącego, często jednoosobowego.

Sprzęt wykorzystywany w technikach alpinistycznych różni się zdecydowanie budową oraz przeznaczeniem, od Sprzętu Ochrony Indywidualnej /SOI, PPE /służącym jedynie do ochrony przed upadkiem z wysokości. Nie mniej, te dwa systemy przenikają się wzajemnie w specyfice prac wysokościowych.

Wszystkie wymagania dotyczące sprzętu zarówno ochrony osobistej jak i do prac wysokościowych określa rozporządzenie (UE) 2016/425 (dawna dyrektywa w sprawie ŚOI 89/686 / EWG), która ustanawia wymogi dotyczące projektowania i wytwarzania środków ochrony osobistej, udostępniane na rynku, w celu zapewnienia ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników oraz ustalenia zasad dotyczących swobodnego przepływu ŚOI w UE.
Realizacja wdrażania rozpoczęła się 21 kwietnia 2018, to data, po której można ubiegać się o kwalifikowanie produktów zgodnie z rozporządzeniem.
Od 21 kwietnia 2018 do 21 kwietnia 2019 to okres przejściowy, w trakcie którego możliwa jest sprzedaż produktów zgodnych z dyrektywą jak i rozporządzeniem.
Od 21 kwietnia 2019 dystrybutorzy i sprzedawcy mogą sprzedać pozostały zapas produktów zgodnych z dyrektywą, do 21 kwietnia 2023 roku.

Numer normy zbiorczej : PN-EN 365:2006 – wersja polska

Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości — Ogólne wymagania dotyczące instrukcji użytkowania, konserwacji, badań okresowych, napraw, znakowania i pakowania.

Data publikacji: 05-07-2006

Liczba stron 13

Zastępuje : PN-EN 365:2005 – wersja angielska