Normy dla sprzętu do prac na wysokości część 2

Zgodnie z ustawą o normalizacji (Dz.U. z 2002 r. nr 169, poz. 1386 z późn. zm.) stosowanie Polskich Norm (PN) jest dobrowolne.
Z wyjątkiem przypadków, gdy PN jest przywołana w akcie prawnym z mocą ustawy lub rozporządzenia. Typową sferą, w której odwołania do PN są bardzo liczne, to przepisy budowlane.
Wyprodukowany sprzęt wprowadzany do obrotu zwykle jest zgodny z dedykowana normą, gdyż bez zgodności nie uzyska certyfikatu CE. Dostęp do norm w polskich serwisach jest płatny. Z jednej strony nie widzę potrzeby aby użytkownik zgłębiał normy z jakimś szczególnym zainteresowaniem, z drugiej strony, w większości serwisów w krajach europejskich, normy w języku angielskim można przeczytać lub pobrać na komputer.

NORMY DOTYCZĄCE SPRZĘTU ROBOCZEGO

Dziennik Urzędowy UE (2013/C 186/01) z 28.06.2013 ze zmianami :

EN 813 Uprzęże biodrowe do pracy w podparciu i pozycjonowaniu.

EN 12841 Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Linowe systemy przemieszczania.

EN 1891:2001 Sprzęt ochrony indywidualnej zapobiegający upadkom z wysokości. Liny rdzeniowe w oplocie o małej rozciągliwości.

EN 795  Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, urządzenia do kotwienia.

EN 1496 Sprzęt ratowniczy, urządzenia do podnoszenia.

EN 1497 Szelki bezpieczeństwa/uprząż kompletna do ratownictwa.

EN 892 Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, liny dynamiczne

EN 795-A2 Punkty kotwiczące umieszczone na pochyłych ścianach

(urządzenia tej klasy nie są środkami ochrony indywidualnej).

EN 795-B Tymczasowe urządzenia kotwiczące umożliwiające demontaż i transport.

EN 795-C Urządzenia kotwiczące wyposażone w prowadnice giętkie poziome „lina życia” dopuszczalne nachylenie 15° (urządzenia tej klasy nie są środkami ochrony indywidualnej).

EN 795-D Urządzenia kotwiczące wyposażone w sztywną poziomą prowadnicę w postaci szyny (urządzenia tej klasy nie są środkami ochrony indywidualnej).

EN 1891:2001 Sprzęt ochrony indywidualnej zapobiegający upadkom z wysokości. Liny rdzeniowe w oplocie o małej rozciągliwości.

Darek Porada